Mijn VvE

VVE Commitment biedt haar VvE’s de mogelijkheid om zelf in te loggen in het portaal om daar 24/7 toegang te hebben tot de belangrijkste informatie. Denk bijvoorbeeld aan de financiële gegevens, het huishoudelijk reglement, de contactpersonen of de stukken van de vergaderingen.
Afhankelijk van het gekozen pakket kan ook gekeken worden of de bijdrage van deze maand al voldaan is, wat de status is van een reparatieverzoek of kunt u online vergaderen.

Hulp nodig bij het inloggen op ons VVE Portaal? Bekijk hier de handleiding.

De online vergaderingen zijn ook te betreden via onze portal en de VergaderApp. Klik op de button hieronder om in te loggen in de vergader omgeving.

Hulp nodig bij het inloggen op het Vergader Portaal? Bekijk hier de handleiding.

Modelreglementen
Er zijn meerdere versies van het modelreglement. Iedere paar jaar wordt het modelreglement aangepast en gewijzigd. Dat betekent niet dat de nieuwe versie automatisch voor iedere VVE geldt. In de splitsingsakte van iedere VVE staat vermeld welk modelreglement van toepassing is:

Commitment heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 

De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.