vergaderen

Commitment heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl. 

De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.